„GEMME D'ARTI ITALIANE“

Mediolański artystyczny album z okresu przed zjednoczeniem Włoch (1845-61)

Strona główna Album Monografia Podziękowania

Monografia

Esej na temat „Gemme d’arti italiane“ (w języku włoskim) rzuca światło z widzenia punktu ówczesnej sytuacji kulturalne na album ukazujący się przez wiele lat regularnie, jest także informacyjnym i krytycznym streszczeniem 14-stu tomów i 176-ciu utworów.

Copertina della monografia

Niniejsza pozycja jest dostępna do zakupu na Amazon jako książkaka.

Logo Amazon

Darmowa wersja PDF (hipertekst) zawierająca jedynie tekst monografii dostępna jest tutaj.

tito.leati@gmail.com